Specjalistyczne Centrum
Leczniczo-Rehabilitacyjne

32-091 Pielgrzymowice 14
tel.(012) 388-50-50

Fundacja EKOMED

31-101 Kraków ul. Powi¶le 12/11
fax tel. (012) 422-61-41